Hvordan laver vi en levende havn?

Vi taler om hvordan vi kan gribe havnens videre udvikling an på alternative måder. 
 
Inspiration: DRAGØR / ESPERGÆRDE / HUNDESTED

Hvordan skaber vi liv på havnen?

 • Skal der være skurby til iværksættere og maritimt entreprenørskab som forsøg til sejlere og brugere
 • respekt for Øresund/havet
 • Kulturhus i gammel bådeværft
 • Vandsportsfolk
 • Nye anvendelser 

Hvad skal der ske på havnen?

 • En mere ÅBEN ´klub´og et sted at mødes og ´høre til´ og skabe noget sammen.
 • Gæster, ´flygtning´ og expats ønsker integration – og vi vil gerne alle integreres og være en del af det lokalsamfund som vi bor i.
 • Der er en tom grund på havnen – kunne det være der?
 • ´Nu må kommunen komme ind i kampen og støtte op under det´
 • Fællesskaber på tværs – især her på den ´døde´ del af havnen, hvor der om lidt er helt dødt.
 • Et aktivt sted for turister og alle havnens gæster 
 • aktiviteter som både erhvervsliv – iværksætteri og unge kan være en del af – Maritime aktiviteter
 • Kystens Perler
 • aktiviteter som kajak-tur til Sverige og vandre på Kullen
 • Maritime projekter igangsættes
 • ´vi skal ud af siloer og små celler og ud og komme hinanden ved´
 • Det skal være et CENTER og gerne på havnen, ved vandet/Havet, som er attraktivt for os alle – vi kan bade, sejle, få frisk luft, spise og netværke – også med Netværkshuset m.fl.

Hvordan er økonomien i dette projekt?

 • Skal drives som 4. sektor virksomhed – hvor kommune/forvaltning, erhvervsliv og frivillige/borgere går sammen på tværs – for at få projekter op og køre og i mål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.