Danmarks mindste forsamlingshus i pavillionen

Den gamle pavillon på østsiden af Charlottenlund Station, ved nedgangen til fodgænger-tunellen, har ligget ubenyttet hen i mange år. Oprindeligt fungerede den lille ottekantede bygning som billetsalg og ventesal for rejsende på stationens skovside. Siden har “Skovpavillonen”, som bygningen kaldtes, været benyttet til forskellige andre formål, bl.a. som mødelokale for en spejdertrop, før den blev lukket og efterladt tom.

Pavillonen får nu mulighed for at blive genåbnet og skabe liv i området, ved ny anvendelse af
bygningen som et lokalt samlingssted, takket være et initiativ fra borgere i Gentofte og et
samarbejde med DSB.

 

Lille pavillion med stort potentiale

Projektet går ud på at benytte Skovpavillonen som “Danmarks Mindste Forsamlingshus!”
Et mødested for borgere og lokale foreninger, hvor der kan opstå nye fællesskaber på tværs af allerede eksisterende. Med udnyttelse af den lille charmerende bygning, og de omkringliggende arealer direkte ud til skoven, kan der skabes trivsel og glæde i lokalmiljøet. En aktivitet som vil være med til at virke tryghedsskabende på den ellers øde skovside af Charlottenlund Station. 

Forsamlingshuset skal være borgerdrevet og foreningsbaseret, med en styregruppe af repræsentanter som organiserer den overordnede anvendelse, og med en tilsynsførende som er ansvarlig for den detaljerede drift. Hver forening eller borgergruppe som ønsker at benytte bygningen og dens faciliteter på længere sigt, vil også blive inddraget i driften af bygningen og planlægning af arrangementer. F.eks. kunne 12 lokale foreninger på skift stå for månedens arrangement, som bredt inviterer borgere til en fælles oplevelse eller tema-event.

Pavillonen skal også kunne benyttes til enkeltarrangementer, som et traditionelt forsamlingshus. Møder, foredrag og familiekomsammen kan rummes i den lille bygning. Arealet omkring pavillonen kan udstyres med borde og bænke, hvor større grupper kan samles i sommerhalvåret.

Skovbørnehaver og cykelentusiaster kan gøre stop ved pavillonen inden en tur i skoven. Desuden er der mulighed for at etablere en informationskiosk, som kan have åbent på udvalgte dage og give et overblik på lokale aktiviteter og nye fælles initiativer. En pop-up café kunne også huses i pavillonen i weekenden, og stedet kunne være ramme om mindre udendørs koncerter og optræden.

Skovpavillonen’s potentiale er stort, og bør udnyttes til gavn for flest muligt. Derfor arbejder en initiativgruppe af borgere fra Gentofte nu sammen med DSB Ejendomme om at finde en løsning, hvor den gamle billetbygning kan overgå til anvendelse som “Danmarks Mindste Forsamlingshus.”