Sharing Gentofte

-nye fællesskaber på tværs

Initiativtagerne til Sharinggentofte er gentofteborgerne, Heidi Eid og Bo Christiansen, der indenfor det sidste år også har afholdt popupevents med workshops og fællesspisninger forskellige steder i kommunen, hvor mere end 500 deltog og en del ønskede at kunne holde sig orienteret om det videre forløb og derfor besluttede vi at oprette denne borgerplatform.

Sharing Gentofte en borgerplatform, hvor vi der bor og lever i Gentofte kommune kan samles – og aktivt tage del i, og ejerskab for, at her er som vi ønsker det.

  • Vi er borgere i Gentofte Kommune som har organiseret os på en ikke-politisk platform. 
  • Vi arbejder for vores allesammens trivsel og sociale velfærd i Gentofte kommune. 
  • Vores aktiviteter er baseret på selv-finansiering gennem egen deltagelse. 
  • Vi deltager åbent, nysgerrigt og ambitiøst om at finde effektive og bæredygtige løsninger til glæde for hver enkelt, det store fællesskab og vores miljø.
  • Vi spiller hinanden ind og gode og skaber et dynamisk, sundt og levende civilsamfund, hvor vi kan trives.
  • Vi arbejder med bæredygtig byudvikling og fokuserer på alle 3 bundlinjer – den økonomiske, den økologiske og den sociale.

Kom og vær med når vi mødes!

Vi ønsker at arbejde for steder hvor vi kan ´tjekke ind´ og bare mødes – for sammen at skabe et mere balanceret og grønt hverdagsliv, på en både innovativ, social og samskabende måde hvor alle er velkommen.