Kære Medborger

Hvad skal der ske med vores område?

Kom og sæt dit præg på fremtiden af lokal området omkring Charlottenlund Station

Charlottenslum i Skovløberhus og Pavilion

To små fine bygninger står og forfalder i vores skønne Charlottenlund Skov. Det tidligere skovløberhus nord for Jægersborg Allè og den lille fine pavilion ved nedgangen på skovsiden til tunnelen under Charlottenlund Station er, som man kan se på billederne, i miserabel stand. Det er skæmmende og giver en utryg stemning.

Med få midler kunne man gøre bygningerne til levende rum for Gentofte Kommunes borgere og besøgende; pavilionen har i mange år været brugt af spejdere – det ville være i korpsånden at bemande den 8-kantede bygning som et borgerdrevet samlingssted og en informationskiosk for fugle- og florainteresserede med gang i Forstbotanisk Have. Skovløberhuset kunne bl.a. fungere som et fortrinligt værested for Gentofte Kommunes unge. Konstruktive initiativer som hurtigt kunne vende den negative spiral.

Det er imidlertid påfaldende, at man en i velhaverkommune som vores, har forfaldne bygninger i et offentligt område, hvor mange har deres gang.

Der kan være økonomiske overvejelser bag det planlagte penthouse-etagebyggeri på Loppemarkedsgrunden, men bør vi ikke have overskud til at disponere efter andre slags bundlinjer, socialt, grønt, æstetisk.

Området savner under alle omstændigheder trygheds skabende initiativer og her kunne de to sunde bygninger og medborger-initiativer som det første komme i spil.

Arkitekt og forfatter Bo Christiansen

charlottenlund
loppegrunden​
20180824_092801
pavilionen
20180824_094614
skovløberhuset

- hvad ønsker vi med lokalområdet omkring Charlottenlund Station?

har du idéer?

giv dine ideer og bidrag til hvad bygningerne og pladsen kan bruges til!